Σύμβολο
TWSr.AT
Ημερομηνία
18/12/2017
 
Κλείσιμο
4.5(2.273%)
Κεφαλαιοποίηση
163,350,000